Procedures en vergunningen


Voor het transport moeten er vaak vele formaliteiten worden vervuld. Bij grensoverschrijdend transport moet op grond van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen EVOA (EG 1013/2006) vooraf een exportvergunning worden geregeld. Voor ons een standaard procedure.

Buitenlandse overheden stellen in bepaalde gevallen andere eisen aan het vervoer. Wij kennen de buitenlandse overheden en bezoeken deze instanties indien nodig om de procedure vooraf met hen af te stemmen.


Transport


Is de juiste afnemer gevonden, dan moeten uw afvalstoffen nog worden getransporteerd. Ook dat kunnen we zo u wilt volledig voor u verzorgen, met inachtneming van bijvoorbeeld de ADR of IMO/IMDG regelgeving.

We werken daarbij samen met vooraanstaande transporteurs, die voor probleemloos transport over water, rails of asfalt zorg dragen. Indien u wenst kunnen we uw afvalstoffen ook tijdelijk opslaan bij vergunde daartoe uitgeruste depots.

Hoe werkt het in praktijk; u meldt bij ons dat er materiaal moet worden afgevoerd, wij regelen de rest, alles dus, zonder extra kosten.