Proceduri şi licenţe


Obecnie wymagane jest wiele procedur, aby móc przetransportować odpad chemiczny. Zwłaszcza poza granice kraju jego pochodzenia, gdzie w takich przypadkach wymagane są licencje eksportowe. Pragniemy zapewnić Państwa, iż są to standardowe procedury z jakimi mamy do czynienia na co dzień.

Niektóre kraje wymagają dodatkowych procedur i pozwoleń dla transgranicznego przesyłu odpadów tego rodzaju. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zawsze jesteśmy gotowi uzupełnić te dodatkowe wymagania dla krajów, w których takie występują.


Transport


W oparciu o odpowiednie przepisy, firma może zorganizować transport Państwa odpadu do miejsca jego przetworzenia. Dostawa może się odbyć poprzez transport drogowy, morski lub kolejowy, dzięki naszej współpracy z renomowanymi firmami przewozowymi.

Jeśli zaistnieje potrzeba krótkoterminowego przechowanie lub składowania odpadu, my także możemy w tym pomóc, umożliwiając dostęp do licencjonowanych składowisk tego typu materiałów.

Jeśli mają Państwo materiał, który chcieliby poddać powtórnemu przetworzeniu, wystarczy się z nami skontaktować, a my podejmiemy wszelkie potrzebne kroki, aby to Państwu umożliwić.