Zużyte Katalizatory


METCHEM jest firmą specjalizującą się w recyclingu wszystkich typów zużytych, zregenerowanych lub niewykorzystanych katalizatorów. Oferujemy atrakcyjne pod względem handlowym i potwierdzone z punktu widzenia ochrony środowiska opcje recyclingu Waszych katalizatorów. W zależności od metali zawartych w katalizatorach oraz zawartych w nich zanieczyszczeń oferujemy konkurencyjne ceny za wykonanie tej usługi lub w przypadku, gdy materiał zawiera metale 'bezwartościowe' akceptujemy niskie opłaty za ich utylizację.


More..


Nasza oferta jest szczególnie atrakcyjna w przypadku katalizatorów zawierających:
  • kobalt
  • miedź
  • molibden (katalizatory NiMo, CoMo, itd.)
  • nikiel (w tym nikiel Raney'a)
  • metale szlachetne (Pd, Pt, Rh, Au, itd.)
  • wanad
  • cynk
  • i inne metale.
Wasz materiał będzie przerobiony w licencjonowanych firmach zachodnich.

Na życzenie jesteśmy gotowi przedstawić nasze referencje.     Naszym celem jest zaoferować najkorzystniejsze warunki współpracy.